Është nder që kemi mundësin në pika të shkurtra t’ju njoftojm me të arriturat dhe synimet e kompanisë sonë.
Ndërmarrja BENI TRANS është themeluar në vitin 1997 në Strugë, si ndërmarrje e specializuar për projektimin dhe egzekutimin e punëve që kan të bëjnë me infrastrukturën e ulët dhe atë : asfaltimin e rrugëve, stadium, ujsjellës, kanalizime, ndërtimin e mureve me punim prej guri, rregullumin e kopshteve publike dhe private , shtruarjen e ambienteve të ndryshme private dhe publike duke përfshirë të gjitha llojet e rërës, tampon – këtu përfshihet përgatitja e bazës së tokës, shtresat paraprake dhe në fund mbulimi i hapsirave të ndryshme me pllaka.
Falë përgatitjes profesionale të stafit punues , klientët tanë kanë një shërbim të përkryer që i bën ata të jenë të kënaqur me punët e kryera në kohë sa më të shkurtër.
Tendencat tona për të ardhmen janë të qarta, të mbesim lider në këtë biznes dhe të vazhdojm të mbajmë nivelin e shërbimit korrekt ndaj konsumatorëve dhe partnerëve tanë.

 

 

STRUKTURA E FIRMES

Nje kompani e mire-organizuar me nje strukture te aprovuar dhe profesionalizem e cila  bie ne pah gjat permbushjes se detyrave qe i besohen.

  • ARBEN MAHMUDI - Drejtor
  • DHURATA MAHMUDI - Sekretare
  • BASHKIM MALO - Përgjegjës
  • ZORAN MOJSVSKI - Arkitekt ndërtimi
  • QANIA AJDINOSKI - Inxhinier ndërtimi
  • KENDIME MUHARREMI - Administratore (Juriste e diplomuar)
  • VALON EMINI - Teknik i Gjeodezisë
  • ILMI MALO - Shofer
  • ZIJA EMINI - Shofer

 

Me respekt:
Drejtor. Arben Mahmudi

 
 
Home  |  Për Beni-Trans  |  Kontakti
Copyright © 2009 Benitrans.com.mk.